Strategiebepaling

De ontwikkelingen in de markt vereisen dat een onderneming een duidelijke koers vaart, die aansluit op deze kansen en bedreigingen. Een strategie die tot stand komt vanuit een heldere missie, visie en analyse van je markt en je onderneming.

Ik begeleid ondernemers en hun management in strategische trajecten. Hierbij nemen we afstand, zodat er een beter zicht ontstaat op de organisatie en de aansluiting op de marktontwikkelingen. Aan de hand van een heldere structuur en door het stellen van goede vragen komen we er gezamenlijk achter wat de belangrijkste issues zijn. En welke keuzen hierin gemaakt moeten worden. In een aantal sessies komen we tot de kern en sparren we over keuzes. Daarna praten we door over de effectieve uitrol ervan. 

Wij behandelen o.a. missie, visie, kernwaarden, strategie, SWOTI analyses, product/markt combinaties, merkontwikkeling en onderscheidend vermogen.

Het is mogelijk om na deze sessies het management te begeleiden in de uitrol van de strategie door periodiek hier gezamenlijk bij stil te staan.

Ik heb ervaring opgedaan in de professionele begeleiding van directie en management van meerdere (snel) groeiende ondernemingen. Mijn klanten geven aan dat ik door mijn praktische aanpak en heldere structuur hun kennis en gedachten kan verwoorden in een strategisch document dat hen verder helpt om sneller de juiste keuzen te maken.

Groei impulsen

Het is mogelijk om de onderneming een impuls te geven door inzet van onderstaande diensten. 

Natuurlijk kun jij sneller groeien

Groei in nieuwe klanten, in extra omzet, in nieuwe producten of diensten. Of gewoon door meer goede medewerkers aan je organisatie te binden. Het is mogelijk!
Hoe? Door een heldere strategie, een onderscheidende aanpak, en veel aandacht voor de details in de uitvoering van de strategie in de digitale inbound netwerk marketing. Wil je weten hoe dat bij jouw organisatie kan? Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek. Dan praten we er vrijblijvend over.